Σταθμοί ΦόρτισηςΓια τη στήριξη και προώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων απαιτείται η ανάπτυξη της απαραίτητης υποδομής με σταθμούς φόρτισης. Η εταιρία μας προσφέρει ολοκληρωμένα πακέτα σταθμών φόρτισης που συμπεριλαμβάνουν την πλήρη γκάμα των απαιτούμενων ηλεκτρικών προϊόντων. Εκτός από την προμήθεια εξοπλισμού, η εταιρεία αναλαμβάνει επίσης υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης (παρακολούθηση, συντήρηση-σέρβις, επισκευή) του συστήματος και του δικτύου.

Η εταιρεία παρέχει συγκεκριμένα τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Αξιολόγηση της καταλληλότητας εγκατάστασης σταθμών φόρτισης στον ιδιωτικό ή εμπορικό τομέα.
 • Τεχνοοικονομικά βελτιστοποιημένη ανάπτυξη σταθμών φόρτισης σε εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα γραφείων, συγκροτήματα διαμερισμάτων κ.λπ.
 • Πλήρης διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου από την αρχή μέχρι το τέλος.
 • Συνεχής καθοδήγηση σχετικά με τις λειτουργικές απαιτήσεις.
 • Παροχή προηγμένης εκπαιδευτικής κατάρτισης προκειμένου να αυξηθεί η οργανωτική γνώση της δομής, των οφελών αλλά και της παρούσας κατάστασης της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων.

 • Net Metering


  Το net metering (αυτοπαραγωγή ρεύματος με συμψηφισμό) είναι σε πλήρη εφαρμογή από τις 30/12/14.


  Με την εφαρμογή της συγκεκριμένης απόφασης από το αρμόδιο υπουργείο, γίνεται πλέον ελκυστική η αυτοπαραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και θεσπίζεται για πρώτη φορά ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering).

  Στην περίπτωση του net metering, δεν αποθηκεύουμε σε μπαταρίες την παραγόμενη ενέργεια, άλλα το φωτοβολταϊκό μας σύστημα είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο της ΔΕΗ και το ρεύμα που παράγουμε πηγαίνει απευθείας στο δίκτυο.

  Η απόφαση για το net metering προβλέπει τα εξής:

 • Δικαίωμα αυτοπαραγωγής στη Μέση και Χαμηλή Τάση.
 • Αυτοπαραγωγή μόνο με τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
 • Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς είναι 20 kW ή αν είναι πάνω από 20 kW η ισχύς μπορεί να είναι μέχρι το 50% της συμφωνηθείσας ισχύος κατανάλωσης της παροχής.
 • Τα όρια διαφοροποιούνται για το Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα με ανώτατη ισχύ για τα μεν Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 20 kW ενώ για την Κρήτη τα 50kW.
 • Εγκατάσταση αυτοπαραγωγής μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε στα σημεία που επιτρέπονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου. Δεν περιορίζεται δηλαδή μόνο σε στέγες ή δώματα.
 • Οι αυτοπαραγωγοί θα καταβάλλουν ΕΤΜΕΑΡ μόνο για την ηλεκτρική ενέργεια που συνολικά απορροφούν από το δίκτυο της ΔΕΗ.
 • Ο ενεργειακός συμψηφισμός θα γίνεται ετησίως στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος του αυτοπαραγωγού.

 • Το net metering είναι η βέλτιστη λύση για την εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων, μέσα από την καθημερινή κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Η εταιρία μας μπορεί να σχεδιάσει και να κατασκευάσει για εσάς, το κατάλληλο φωτοβολταϊκό σύστημα με τα πιο αξιόπιστα υλικά και με την εγγύηση της καλύτερης ενεργειακής απόδοσης.  Facebook LinkedIn  Vamera Network